Chuyển dữ liệu từ Hoàng Long MU BẤT DIỆT ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Bá Vương MUCAOTHU.COM (Tài khoản : - Nhân vật : )


Đáp ứng anh em mong muốn gộp lại cho đông vui từ máy chủ Hoàng Long MU BẤT DIỆT sang Bá Vương MUCAOTHU.COM!
BQT quyết định sát nhập Hoàng Long MU BẤT DIỆT sang Bá Vương MUCAOTHU.COM. Vì vậy anh em có thể sang ngay Bá Vương MUCAOTHU.COM tiếp tục chiến đấu và và đua top.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Hoàng Long MU BẤT DIỆT sang Bá Vương MUCAOTHU.COM.

Thời gian chuyển Server : 10h 21/11/2021 - 24h 22/11/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Bá Vương MUCAOTHU.COM : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Bá Vương MUCAOTHU.COM

Lưu ý :

  • Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì khi bấm bắt đầu chuyển là tài khoản và nhân vật sẽ bị block.
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Nhân vật muốn chuyển sang phải có số lần Resets từ 10 lần trở lên.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Bá Vương MUCAOTHU.COM trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Bá Vương MUCAOTHU.COM không nhất thiết trùng với Hoàng Long MU BẤT DIỆT . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Hoàng Long MU BẤT DIỆT sẽ được thay thế sang Bá Vương MUCAOTHU.COM .